Drupal

Drupal on sisuhaldusraamistik, mis võimaldab kiiret ja agiilset arendusprotsessi, laialdast kohandumist ja väiksemat kogukulu omanikule.

Mis on Drupal?

Drupal on paindlik ja täielikult modulaarne platvorm, mis võimaldab selle kasutamist erineva suuruse ja otstarbega infosüsteemides. Drupal ei sea piire sisu struktureerimise ja esitlemise võimalustele, mis lubab info kasutajani viia selle kõige efektiivsemas vormis.

Drupali on vabavara, mida toetab rahvusvaheline professionaalsete arendajate ja entusiastide kogukond. See tagab tarkvara elujõulisuse ja innovaatilisuse ning on platvormi populaarsust ainult kasvatanud.

Mis teeb Drupali erinevaks teistest sisuhaldustarkvaradest?

Drupal on sisuhalduraamistik (content management framework, CMF). Drupal võimaldab suure hulga uue funktsionaalsuse lisamist või olemasoleva muutmist läbi kasutusliidese - ilma koodi kirjutamata. Sellel platvormil arendades on kõige tähtsamad oskused olemasoleva koodibaasi ja moodulite valiku tundmine, agiilsete arendusvõtete kasutamine ja tasakaalu leidmine olemasoleva funktsionaalsuse kasutamise ja erilahenduste arendamise vahel. 

Kuna Drupal on vabavara, siis selle kasutamine ja muutmine on tasuta - erinevalt paljudest teistest levinud sisuhaldussüsteemidest. Loomulikult on ka Drupali jaoks vaja mõnikord programmeerida - eelkõige siis, kui integreeritakse omavahel erinevaid süsteeme või luuakse spetsiifilisi haldusliideseid.

Drupalile arendades on kogukonna ootus, et uued, potentsiaalselt laiemale kasutajaskonnale kasulikud arendused tehakse kõigile kättesaadavaks vabavaralise litsentsi alusel. See on samas üks peamiseid põhjuseid, mis Drupalist võimsa tööriista teeb - nii standardsete kui spetsiiflist ärivertikaali puudutavate arenduste puhul on võimalus toetuda kümnete tuhandete varasemalt samade probleemidega tegelenud arendajate tööle. Sellist ressurssi ei suuda mängu panna ükski eraviisiliselt arendatav platvorm.  

Põhjused, miks valida Drupal:

  • Kogukulud on madalad, kuna tegemist on vabavaraga. Arenduste jätkusuutlikkus ja haldamine ei sõltu konkreetsetest teenusepakkujatest.
  • Modulaarne ülesehitus võimaldab kasutada agiilseid arendusprotsesse nende kõige paremas tähenduses.
  • Arendusprotsess on kiire, mis võimaldab uut funktsionaalsust konkurentidest kiiremini kasutusele võtta ja lõpptarbijani viia.

Võta ühendust,

kui soovid enda projektist rääkida või küsimusi esitada ...

Kontakt