Veebijuhtimise TulemusAudit

Pakume klientidele võimalust mõõta oma veebi loodavat väärtust. Selleks on vaja kaardistada tulemust toovad protsessid veebis ning ühendada need analüütikaga.

Kui veeb on timmitud tulemust toovaks, siis järgmiseks sammuks on veebi leitavuse temaatika ehk SEO turundus jms

Sageli tähendab see tööd veebilehe sisulise poolega. Teeme omalt poolt ettepanekud.

Auditi tulemuste põhjal on võimalik teha põhjendatud otsuseid. Mis suunal jätkata lisaarendustega? Kas neid on üldse vaja?

Veebijuhtimise TulemusAudit koosneb

  • A osa - Veebistrateegia visandist ja põhielementidest

  • B osa - Optimeerimise auditist

  • Päev pisiarendusi kriitiliste elementide parendamiseks

Üldosa

Mis praegu on mureks?

Mis strateegiad on olemas? Kuidas praegune olukord vastab strateegiale? Kasutajad, nende profiilid, segmenteerimine.

Vastavalt protsessidele ning valimitele sobiva analüütika ja testide valik.

Tehnilised põhinäitajad.

Optimeerimise audit

Optimeerimise audit hõlmab endas selle analüüsimist, mis veebis toimub. Kuidas/kas külastaja saavutab selle eesmärgi, mida ettevõte eeldab?

Analüütika seadistamine, ärikriitiliste protsesside mõõtmine, analüüsimine ja ettepanekud parendusteks. Muudatuste sisseviimine ja võrdleva andmestiku kogumine ning lõppraporti kokkupanek.

Monitooring SLA osana

Pakume võimalust monitooringu lisamist SLA lepingusse.

Võta ühendust,

kui soovid enda projektist rääkida või küsimusi esitada ...

Kontakt